Figura Św. Barbary

foto: Pamiątkowe zdjęcie Rektora wraz z członkami kolegium rektorskiego przed figurą 
	 św. Barbary

Pamiątkowe zdjęcie Rektora wraz z członkami kolegium rektorskiego przed figurą św. Barbary gotową do montażu. Obok Rektora, drugi od prawej rzeźbiarz Jan Siek. 28.05.1999 r.

„4 grudnia. Dla osób związanych z górnictwem ta data budzi jednoznaczne skojarzenia: Barbórka! Ja wprawdzie górnikiem nie jestem, ale kończyłem studia na AGH (Akademii Górniczo-Hutniczej - gdyby ktoś nie wiedział), potem na tej uczelni przeszedłem wszystkie stopnie kariery naukowej, od stażysty do profesora zwyczajnego, pełniłem funkcje prorektora ds. nauki a potem trzy razy z rzędu byłem wybierany na stanowisko rektora tej uczelni. Więc postać świętej Barbary, opiekunki górników nie może mi być obojętna. Zwłaszcza, że figura świętej Barbary górująca nad głównym budynkiem AGH znalazła się tam właśnie na podstawie mojej decyzji...

Figura świętej Barbary zdobiąca główny budynek AGH tak bardzo "zrosła się" w świadomości społecznej z wizerunkiem tej uczelni, że trudno sobie wręcz wyobrazić, iż wcześniej jej nie było. A jednak jest ona tam od niedawna, gdyż została ona umieszczona na moje polecenie przy okazji obchodów 80-lecia AGH, dokładnie w dniu 30.05.1999 roku. Przez blisko 80 lat główny budynek AGH egzystował bez tego majestatycznego posągu. (...)

 

Pierwszą figurę świętej Barbary umieszczono na gmachu AGH (który wtedy nazywał się jeszcze wyłącznie Akademią Górniczą) 24 sierpnia 1939 roku. Niestety dosłownie kilka dni po odsłonięciu tej figury wybuchła II Wojna Światowa, a zdobywszy Kraków Niemcy zrzucili z budynku AGH ten pomnik zamieniając sam budynek na siedzibę urzędu generalnego gubernatora, a ogromną statuę wykonaną z miedzi przetopili na potrzeby przemysłu wojennego III Rzeszy”. (...)

Decyzja o odbudowie pomnika i o jego umieszczeniu na dachu AGH była niewątpliwie moja, ale inicjatywa pochodziła od dwóch nieżyjących już profesorów AGH, Kazimierza Czopka i Antoniego Pasierba. Im też winna jest wdzięczną pamięć społeczność AGH oraz ci wszyscy, którzy uważają że pomnik zdobi Kraków”.

Fragment z bloga prof. R. Tadeusiewicza pt. Święta Barbara ponad AGH

foto: Wizyta papieża Jana Pawła II w AGH i poświęcenie figury św. Barbary, 17.06.1999 r.

Wizyta papieża Jana Pawła II w AGH i poświęcenie figury św. Barbary, 17.06.1999 r.

 

Na Kapitolu Akademii

Święta Barbara Królowa Górników – piękna
dostojna – po długim oczekiwaniu powróciłaś
na swe dawne miejsce – na Kapitol Uczelni
by dodawać siły – ufności – cieszyć oko –

O Dobra Patronko – spraw Twą świętą łaską –
byśmy odnaleźli godne miejsce swoje – w czasie
o którym mówią wielki – czerpmy z zasobów
ziemi rozsądnie korzyści – nauczmy się cenić
co naprawdę nasze – jest spuścizną pokoleń –

Święta Barbaro – wskaż nam dobrą drogą –
pomieszanie wartości wielkie poczyniono –
byśmy w erze nowej z szacunkiem dla braci –
nauki i pracy – w Ojczyźnie naszej budowli
gmach nowy – sprawiedliwy – mocny –
nie na modzie oparty i na obcych wzorach –
by ciężka praca wielkie sprawie oddanie –
znalazło uznanie i należny szacunek – zawód
to zacny – historią wieków zapisany –
Świętujcie swoje święto z wiarą i radością…

Bronisława Betlej

foto: Figura św. Barbary

Figura św. Barbary - miniatura z brązu

 

 
foto: Gablota
 

 
foto: Plansza