Świat w obiektywie pracowników AGH
wystawa fotografii i pamiątek z podróży
FOTOGRAFIE:

Walery Goetel

EKSPONATY:

Ewa Augustyniak
Piotr Augustyniak
Piotr Chrząstowski
Antoni Cieśla
Jakub Gałka
Maria Garczyńska
Janusz Gozdecki
Agnieszka
Górak-Marecik
Elżbieta
Greiner-Wrona
Antoni Kalukiewicz
Wojciech Kocot
Beata Komenda
Jadwiga Laska
Małgorzata Musiał
Antoni Paja
Małgorzata Pałka
Ewa Szaflarska
Bartosz Ziółko
INFORMACJE O WYSTAWIE
Egipt, Grecja Turcja

Chiny

Japonia

Meksyk

Ceramika

Kamienie

Koty
Weneckie maski
karnawałowe.
Wachlarze

Nakrycia głowy
Różne
ZDJĘCIA Z WYSTAWY FOTOGRAFIE I PAMIĄTKI Z PODRÓŻY UDOSTEPNILI