[strona główna] Strona główna

[Początki Piwnicy] Początki Piwnicy

[Przewodnik Piwnicy] Przewodnik Piwnicy

[Znani o Skrzyneckim] Znani o Skrzyneckim

[dla Piotra] Dla Piotra

[Piwniczanie] Piwniczanie

[Księga odwiedzin] Księga odwiedzin

PIWNICZANIE


[Leszek Wójtowicz] Leszek Wójtowicz - urodził się w Poznaniu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od wielu lat związany jest z Piwnicą pod Baranami, dla której pisze teksty, śpiewa, gra na gitarze i komponuje. Jego pierwszy recital autorski pt. Niepewna pora, zaprezentowany został publiczności krakowskiej w 1980 r. W recitalu tym znalazł się utwór Moja litania, nagrodzony później na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1981 r. Kolejne jego recitale śpiewane w tzw. "drugim obiegu" to: Złe godziny (1982 r.), Moja litania (1983 r.), Mówią mi, że tam w Moskwie (1985 r.), Polowanie na czarownice (1986 r.) i Jeszcze wszystko może się zdarzyć (1988 r.). Leszek Wójtowicz nagrał również dwie kasety autorskie, a także dokonał licznych nagrań telewizyjnych i radiowych m.in. program autorski Jest czwarta nad ranem (1981 r.), recital w telewizyjnym cyklu Powrót bardów (1992 r.), recital Rozmowa z kimś prowadzony razem z Piotrem Skrzyneckim (1992 r.) oraz liczne recitale indywidualne i występy z Piwnicą pod Baranami.
W latach 1995-97 artysta był współredaktorem (wraz z Piotrem Skrzyneckim), a od roku 1998 do 1999 r. redaktorem "Dziennika Piwnicy pod Baranami", samodzielnej kolumny w "Dzienniku Polskim", ukazującej się co dwa tygodnie. Obecnie wykonuje recital pt. Spójrz na mnie Europo, składający się w większości z utworów napisanych po roku 1989. Pojawiają się w nim piosenki poświęcone m.in. Piotrowi Skrzyneckiemu, Janinie Garyckiej i Wiesławowi Dymnemu oraz te najnowsze, trafnie opisujące dzisiejszą rzeczywistość utwory. Piotr Skrzynecki mawiał o nim "Piwniczny bard".


[Halina Wyrodek] Halina Wyrodek - urodziła się w Olkuszu. Jest absolwentką Wydziału Aktorskiego w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Aktorka Teatru im. J. Słowackiego, Teatru STU, odegrała również wiele ról w Teatrze TV i w filmach fabularnych. W 1997 r. nagrała płytę pt. Ta nasza młodość, zawierającą oprócz piosenki tytułowej 12 innych utworów z występów w kabarecie. Należy do wiodących postaci Piwnicy pod Baranami. Trafiła tam za namową Piotra Skrzyneckiego w 1976 r., gdzie do dziś wykonuje pieśni do słów Baczyńskiego, Witkacego, Szekspira, Leśmiana, Poświatowskiej i in. Śpiewa obok Dezyderaty, najważniejszą pieśń Piwnicy - hymn Ta nasza młodość.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   dalej >>

 


[Pomniki] Pomniki

[Piwnica zaprasza] Piwnica zaprasza

[Piwniczne anegdoty] Piwniczne anegdoty

[Ekslibrisy] Ekslibrisy

[Wybór piwnicznych pieśni] Wybór piwnicznych pieśni

[Publikacje] Publikacje