[strona główna] Strona główna

[Początki Piwnicy] Początki Piwnicy

[Przewodnik Piwnicy] Przewodnik Piwnicy

[Znani o Skrzyneckim] Znani o Skrzyneckim

[dla Piotra] Dla Piotra

[Piwniczanie] Piwniczanie

[Księga odwiedzin] Księga odwiedzin

PIWNICZANIE


[Alosza Awdiejew] Alosza Awdiejew - polonista, muzyk, aktor, pieśniarz i pisarz. Urodził się w Stawropolu (północny Kaukaz). Ukończył średnią szkołę muzyczną w Moskwie, przez pewien czas prowadził chóry, potem rozpoczął studia na filologii angielskiej a następnie wyjechał do Polski na studia polonistyczne. Podczas studiów występował w teatrach i kabaretach studenckich, grał na fortepianie w zespołach jazzowych. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim jako asystent. W Krakowie śpiewał z dużym powodzeniem w Piwnicy pod Baranami. Debiutował tam w 1976 r., śpiewał cygańskie romanse i występował jako satyryk. Mieszka na stałe w Krakowie, wykłada językoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, koncertuje w Polsce i za granicą, grywa również w filmach. Wydał kilka płyt: Najpiękniejsze pieśni rosyjskie, Piosenki dla swoich, 45 x Alosza Awdiejew. Pieśni, romanse i piosenki, Pamiątka z Piwnicy pod Baranami, Słowiańska dusza, Chłopcy źli. Piosenki z Odessy i nie tylko.


[Bronisław Chromy] Bronisław Chromy - urodził się w Leńczach k. Lanckorony, artysta rzeźbiarz, medalier. Ukończył Wydział Rzeźby na krakowskiej ASP w 1956 r. Był jednym z założycieli Piwnicy pod Baranami. Od 1975 r. jest pedagogiem na tej uczelni (profesor i wieloletni prorektor). Tworzy w metalu i granicie. Jest autorem licznych pomników, m.in. Żołnierza Polskiego w Katowicach (1978 r.), Jana Pawła II w Tarnowie (1981 r.). Zajmuje się także rzeźbą religijną m.in. krucyfiks w kościele Matki Boskiej Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach (1974 r.) Jest autorem rzeźb w metalu: Smok koło Smoczej Jamy pod Wawelem (1970 r.), Pomnik psa Dżoka (2001 r.) czy Fontanna Grajków (1974 r.). Zaprojektował również pomnik Piwnicy Pod Baranami w Parku Decjusza w Krakowie (2000 r.). Jest laureatem wielu nagród m.in. Nagrody Miasta Krakowa (1973 r.) i Nagrody Prezesa Rady Ministrów I stopnia (1979 r.). Tworzy nadal, w kwietniu br. wystawa jego prac była prezentowana na zamku w Budapeszcie, obecnie w ogrodach Konsulatu Austriackiego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   dalej >>

 


[Pomniki] Pomniki

[Piwnica zaprasza] Piwnica zaprasza

[Piwniczne anegdoty] Piwniczne anegdoty

[Ekslibrisy] Ekslibrisy

[Wybór piwnicznych pieśni] Wybór piwnicznych pieśni

[Publikacje] Publikacje