[strona główna] Strona główna

[Początki Piwnicy] Początki Piwnicy

[Przewodnik Piwnicy] Przewodnik Piwnicy

[Znani o Skrzyneckim] Znani o Skrzyneckim

[dla Piotra] Dla Piotra

[Piwniczanie] Piwniczanie

[Księga odwiedzin] Księga odwiedzin


PAŁAC POD BARANAMI


[Pałac Pod Baranami] Mieści się na rogu Rynku Głównego i ul. Św. Anny. W najstarszych dokumentach miejskich występuje nazwa "Pod Barany" lub "Gdzie Barany". Podobno w tym miejscu była gospoda, na podwórzu której trzymano barany przeznaczone na sprzedaż i właśnie od nich wywodzi się godło i nazwa kamienicy. Narożnik domu , w którym znajdowała się gospoda, ozdobiony był portalem zakończonym rzeźbą przedstawiająca dwa barany o jednej głowie. One to dały pomysł Marcinowi Bielskiemu do napisania satyry pt. "Rozmowa  dwóch baranów  o  jednej głowie,
starych obywatelów krakowskich"
wyd. w 1587 roku.

Kamienica wielokrotnie zmieniała swoich właścicieli. W XVI w. należała do Justusa Decjusza, sekretarza Zygmunta Starego, później do jego synów. Posesję przebudowano wtedy na renesansową rezydencję. W następnym wieku połączono dwie kamienice, przekształcając je w pałac magnacki. Należał kolejno do rodów Ostrogskich, Radziwiłłów, Lubomirskich, Sanguszków, Wielkopolskich itd. W 1706 r. po raz pierwszy użyto nazwy Pałac pod Baranami. W 1822 r. rezydencja została zakupiona przez hr. Potockich. Przeprowadzili oni gruntowny remont (m.in. dobudowano 1 piętro), nad bramą od strony Rynku założono nowy balkon wsparty na konsolach z głowami 3 baranów.

Była to najbardziej reprezentacyjna rezydencja w dziewiętnastowiecznym Krakowie. Do wybuchu drugiej wojny światowej pozostawała w posiadaniu rodziny Potockich. Podczas okupacji niemieckiej w pałacu urzędował gubernator dystryktu krakowskiego, natomiast po wojnie szef NKWD, który w piwnicach zorganizował więzienie (20 niewielkich cel). W 1946 r. miasto przeznaczyło pałac na cele kulturalne. Do prawowitego właściciela hr. Andrzeja Potockiego powrócił w 1990 r.

Od 1956 roku w Pałacu mieści się siedziba kabaretu Piwnica Pod Baranami.

następna strona [następna]

 


[Pomniki] Pomniki

[Piwnica zaprasza] Piwnica zaprasza

[Piwniczne anegdoty] Piwniczne anegdoty

[Ekslibrisy] Ekslibrisy

[Wybór piwnicznych pieśni] Wybór piwnicznych pieśni

[Publikacje] Publikacje