Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Punkt Informacji Normalizacyjnej

Punkt Informacji Normalizacyjnej (PIN) w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej,  prowadzi pełną obsługę użytkowników w zakresie informacji normalizacyjnej  dotyczącej m.in.  zbiorów norm i dokumentów normalizacyjnych, aktualności norm, zastąpień norm, cen dokumentów oraz powiązań Polskich Norm z normami międzynarodowymi i regionalnymi.

Punkt Informacji Normalizacyjnej w Bibliotece Głównej AGH wdrożył, utrzymuje i doskonali System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-6


 


Celem zamówienia wydruku fragmentów norm skorzystaj  z formularza zamówienia

 

przejdź do formularza zamówień wydruków z norm

  
Logo BG

Punkt Informacji Normalizacyjnej

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie


Biblioteka Główna
Oddział Zbiorów Specjalnych
II p., pok. 213
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel.: 12 617 32 17
e-mail: normy[at]bg.agh.edu[dot]pl

  www.bg.agh.edu.pl