Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Punkt Informacji Normalizacyjnej

Punkt Informacji Normalizacyjnej (PIN) w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej,  prowadzi pełną obsługę użytkowników w zakresie informacji normalizacyjnej: 


- prostej - dotyczącej m.in.  zbiorów norm i dokumentów normalizacyjnych, aktualności norm, zastąpień norm, cen dokumentów;
- specjalistycznej, m.in. dotyczącej powiązań Polskich Norm z normami międzynarodowymi i regionalnymi.

Punkt Informacji Normalizacyjnej w Bibliotece Głównej AGH wdrożył, utrzymuje i doskonali System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001


 


Celem zamówienia wydruku fragmentów norm skorzystaj  z formularza zamówienia

 

przejdź do formularza zamówień wydruków z norm

 Normy a pandemia COVID-19

Wielu wydawców norm oferuje bezpłatny dostęp do wybranych norm i publikacji w celu przyspieszenia produkcji odzieży ochronnej, maseczek medycznych, rękawic oraz innego sprzętu zabezpieczającego i medycznego, poprawy bezpieczeństwa i ochrony w walce z pandemią. Poniżej lista źródeł, z których można uzyskać bezpłatnie dostęp do wybranych norm.
 

  • normy ASTM International (American Society for Testing and Materials) dostęp bezpłatny, wymagana rejestracja ASTM COVID-19
  • normy ISO (International Organization for Standardization) na portalu ANSI - dostęp bezpłatny, wymagana rejestracjawięcej informacji
  • normy IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) - dostęp bezpłatny IEEE COVID-19
  • publikacje, przewodniki i normy ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) więcej informacji i dostęp
  • normy i publikacje Grupy CSA (dawniej:Canadian Standards Association) -  dostęp bezpłatny, wymagana rejestracja więcej informacji
  • publikacje ASME (The American Society of Mechanical Engineers) dostęp

 


 
Logo BG

Punkt Informacji Normalizacyjnej

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie


Biblioteka Główna
Oddział Zbiorów Specjalnych
II p., pok. 213
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel.: 12 617 32 17
e-mail: normy[at]bg.agh.edu[dot]pl

  www.bg.agh.edu.pl