O wystawie

Wystawa prezentowana była w Bibliotece Głównej AGH od 10 do 31 maja 2016 roku.

Scenariusz i aranżacja wystawy : Jerzy Duda i Hieronim Sieński

Komisarz: Jerzy Duda

Współpraca: pracownicy Oddziału Informacji Naukowej w składzie: A. Chadaj, M. Dudek, P. Iskrzycka-Mysiak, D. Kozaczek, M. Kucharczyk-Kubacka, L. Müller, S. Olszyk, D. Ryś, H. Sieński, K. Sikorska-Kościółek, J. Stanek, E. Szaflarska, M. Wijas

Projekt plakatu: Mariusz Wijas

Zdjęcia: Jacek Rzepczyński

Strony WWW wykonał Jacek Rzepczyński

Nadzór merytoryczny nad zawartością stron WWW – pracownicy Oddziału Informacji Naukowej

O wystawie pisano:

Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2016 nr 102, s. 47–49
Vivat Akademia : periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej dla absolwentów AGH. — 2016 nr 15, s. 31–33
Filatelista Małopolski. — 2016 nr 1–2, s. 41–44