W Bibliotece Głównej AGH ramach „Tygodnia Bibliotek” 10 maja 2016 roku odbył się wernisaż wystawy „O bibliotece, w bibliotece”. Ekspozycja przygotowana została przez dr. inż. Jerzego Dudę, we współpracy z Ogólnopolskim Klubem Filatelistycznym „Cracoviana” z Krakowa. Uroczystość prowadziła dyrektor Biblioteki mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz, a ceremonialnego otwarcia dokonał prof. Zbigniew Kąkol – Prorektor do Spraw Nauki AGH. Następnie głos zabrał Jerzy Duda, który przekazał informację o idei i założeniach ekspozycji i zaprosił na krótki „spacer” po sali wystawowej, podczas którego prezentował poszczególne eksponaty, a wszystkie związane i dedykowane były bibliotece. Motyw biblioteki pojawia się często w literaturze i sztuce. Biblioteki są opisywane na wiele sposobów w zależności od tego czy tworzą tylko tło wypadków czy też same stają się głównym tematem wydarzeń. Temat ten jest również atrakcyjny dla grafików, malarzy, fotografików, a więc twórców dzieł plastycznych. Niekiedy dzieła powielane są i wykorzystywane do produkcji widokówek, znaków pocztowych jak również stanowią wzorce dla twórców znaków książki, czyli ekslibrisów. Na ekspozycji wykorzystany został materiał kolekcjonerski, który składa się częściowo na kolekcję tworzoną od 1986 roku, nazwaną „bibliofilaterią”. Składały się na nią: znaki pocztowe emitowane przez poczty wielu krajów świata, widokówki, dzieła graficzne, samoistne lub stanowiące fragment większych całości oraz ekslibrisy. Poprzez różnorodność materiału kolekcjonerskiego związanego z biblioteką Jerzy Duda chciał zwrócić uwagę na instytucję mającą w sobie z jednej strony i powagę, i dostojność, i nieprzemijającą wartość, z drugiej – dostrzec w niej nieco „lekkości”, może nawet humoru, bez uprzedzeń i stereotypów, których jeszcze tak wiele się zachowało. W prezentowanym materiale najczęstszym tematem znaczków pocztowych dotyczących bibliotek są budynki mieszczące zbiory, fragmenty tych budynków oraz ich wnętrza. Zaprezentowana została Biblioteka Aleksandryjska, zbudowana w II wieku przed naszą erą. W dalszej kolejności zaprezentowano najsłynniejsze biblioteki świata, które posiadają bogatą bibliografię oraz zasobny materiał kolekcjonerski. Znalazły się tam: Biblioteka Watykańska, Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych, biblioteka Narodowa w Paryżu, Rosyjska Biblioteka Państwowa. Zaprezentowano biblioteki austriackie, francuskie, niemieckie, rosyjskie i włoskie. Niezwykłym pięknem przyciągały uwagę ekslibrysy najbardziej znanych bibliotek polskich. Ich autorami byli czołowi graficy.

Wernisaż wystawy miał bardzo uroczysty charakter i zgromadził zarówno pracowników bibliotek, przedstawicieli szkół wyższych, członków Klubu „Cracoviana”, Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu Białego Kruka z Krakowa, jak i studentów oraz miłośników książki. Wśród przybyłych gości byli: prof. Maria Kocójowa, mgr Danuta Bromowicz, emerytowana pracowniczka Biblioteki Jagiellońskiej, twórczyni ponad 100 wystaw, mgr Rita Pagacz-Moczarska – red. naczelna czasopisma UJ „Alma Mater”, dr Kamila Follprecht – zastępca dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie, członkowie Klubu „Cracoviana” z wiceprezesem ppłk. Augustynem Katańskim na czele, studenci Bibliotekoznawstwa z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy z dr Katarzyną Domańską. Byli przedstawiciele Wydawnictwa Vandre – mgr inż. Władysław Andreasik i mgr inż. Maciej Rudy, a także Marian Dziedzic z Zakładu Technik Drukarskich Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Kazimierz Wiśniak, artysta malarz, scenograf. Licznie zgromadzili się również pracownicy Biblioteki Głównej oraz Oddziału Informacji Naukowej, którzy współuczestniczyli w przygotowaniu wystawy.