baner Maria Skłodowska Curie
w 100-lecie otrzymania Nagrody Nobla

Testament radowy

[Testament radowy]
Testament radowy

Wydział Nauk Ścisłych Uniwersytetu Paryskiego
Instytut Radu
Laboratorium Curie
11, rue Pierre-Curie, Paris 5e
Tel. GOBELIN 14-69

Paryż, dwudziestego piątego marca 1934 r.

Wszystko co poniżej jest autentyczne, co się tyczy mojej woli i zostanie potwierdzone aktem notarialnym bezzwłocznie po dokonaniu wszystkich formalności:

Załączony dokument, sporządzony w Nowym Jorku w dniu 19 maja 1921 r., określa warunki, na jakich został mi przekazany dar przez kobiety amerykańskie. Wyjaśnione w nim jest, że gram radu, przez nie nabyty, został mi przez nie przekazany za moje osobiste prace, z przeznaczeniem do wykorzystania dla dobra publicznego pod moją kontrolą. Ponadto, zgodnie z ich wolą, mam przedsięwziąć konieczne działania, aby po mojej śmierci, wykorzystany został w tym samym duchu przez osoby lub instytucje przeze mnie wskazane.

W 1933, w swoich deklaracjach członkowie Komitetu Darowizn wielokrotnie wyrażali pragnienie, aby moja córka Irène Curie przejęła po mnie kontrolę prac wykonywanych z użyciem grama radu.

Ponieważ ta opinia wydaje mi się wystarczająco umotywowana sukcesem prac naukowych prowadzonych przez Irène Curie i pewnością osiągniętych wyników, przedsięwzięłam działania mające na celu przyznanie Irène Curie praw, które aktualnie mnie przynależą, do grama radu pochodzącego z daru amerykańskiego. Uwzględniając fakt, że wartość tego pierwiastka jest zbyt wysoka, by można go przekazać jako spadek osobisty, pragnę przekazać w darowiźnie gram radu Uniwersytetowi Paryskiemu pod warunkiem, że moja córka, Irène Curie (aktualnie zamężna z Frederic Joliot) przez całe swoje życie będzie mogła swobodnie wykorzystywać ten gram radu czy to w Paryżu, czy poza jego granicami, w zależności od warunków, w jakich będzie kontynuować swoje badania naukowe.

Jeśli – jak mam nadzieję – Uniwersytet Paryski przyjmie darowiznę, której dokonuję na warunkach określonych powyżej, na Irène Curie spoczywa obowiązek wskazania osoby, która po niej wypełniać będzie misję, której wykonanie jej powierzam.


Marie Curie
Profesor Sorbony


All rights reserved ©2014 Biblioteka Główna AGH

[Powrót na górę strony]