baner Maria Skłodowska Curie
w 100-lecie otrzymania Nagrody Nobla

Związki Marii Skłodowskiej-Curie z AGH

[Pierre w 1904]
Maria i Walery Goetlowie, 1913 r.

Walery Goetel (rektor Akademii Górniczej w latach 1939, 1945-1951), w 1913 roku zawarł związek małżeński z Marią Skłodowską, bratanicą Marii Skłodowskiej-Curie. Uroczystość odbyła się w Warszawie 10 czerwca o godzinie 12.30 w Kaplicy św. Wincentego à Paulo przy ulicy Ordynackiej 4.

W 1976 roku ukazała się książka Walerego Goetla Pod znakiem optymizmu, w której autor wspomina pobyt Marii Skłodowskiej-Curie z córkami Ireną i Ewą w Kościelisku oraz wycieczki w Tatry: Długo w pogodną noc rozbrzmiewały śmiechy i pieśni rozbawionej gromady, z którą wraz cieszyła się i śmiała pani Maria, aż sen zmorzył wesołe bractwo. Gdy po obrządkach śniadaniowych i zwinięciu obozu powracaliśmy przez góry do Zakopanego, znowu niestrudzona pani Maria szła swym lekkim, nie zmieniającym się krokiem. Jak gdyby powracając z małej przechadzki, rześka i pogodna przyszła do domu w Kościeliskach, pełna zachwytu dla przeżytego piękna.

Maria Skłodowska–Curie zapisała się również w historii Biblioteki Akademii Górniczej.

W najtrudniejszych latach 1927-1931 księgozbiór Biblioteki powiększał się głównie dzięki darom, a tylko w drobnej części przez zakupy. Z przyznanych w tym okresie bardzo skromnych dotacji państwowych nie można było pokryć nawet należności za prenumeratę czasopism zagranicznych. Większe dary, jakie otrzymała Biblioteka, pochodziły od profesorów oraz instytucji naukowych, zarówno polskich jak i zagranicznych. Wiele cennych dzieł przekazali Bibliotece profesorowie naszej Uczelni, instytucje naukowe oraz Maria Skłodowska-Curie. Jej staraniem Biblioteka Akademii Górniczej otrzymywała bezpłatnie przez kilka lat dwa cenne wydawnictwa francuskie: Comptes Rendus oraz Revue Scientifique.


[Telegram]

Telegram z okazji ślubu
od Marii Curie
do państwa Goetel

[Telegram]
Comptes Rendus... - czasopismo otrzymywane bezpłatnie przez Bibliotekę Akademii Górniczej staraniem Marii Skłodowskiej-Curie
[Telegram]
Revue Scientifique - czasopismo otrzymywane bezpłatnie przez Bibliotekę Akademii Górniczej staraniem Marii Skłodowskiej-Curie
[Telegram]
Kserokopia listu do Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 29 grudnia 1928 r. (podziękowanie za czasopisma)


Źródła:

  • Archiwum prywatne dr. Piotra Chrząstowskiego
  • Goetel Walery: Pod znakiem optymizmu. Kraków Wydawnictwo Literackie 1976
  • Krawczyk Jerzy, Janczak Barbara, Dudziak-Kowalska Małgorzata: Bibliotekarze w dziewięćdziesięcioleciu Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2009

All rights reserved ©2014 Biblioteka Główna AGH

[Powrót na górę strony]