baner Maria Skłodowska Curie
w 100-lecie otrzymania Nagrody Nobla

GenealogiaHerb rodziny Skłodowskich-Dołęga Herb rodziny Boguskich-Topór Herb rodziny Skłodowskich-Dołęga

Herb rodziny
Skłodowskich-Dołęga

Od XVI w. ród Skłodowskich pieczętował się herbem Dołęga. Józef Skłodowski (ur. 19.03.1804), dziadek noblistki, wywiódł swoje pochodzenie od Seweryna Skłodowskiego h. Jastrzębiec.


Herb rodziny
Boguskich-Topór

Boguscy, herbu Topór wywodzili się z Boguszyc, niedaleko Łomży, gminy i parafii Szczepankowskiej – gdzie dziadek ze strony matki przyszłej noblistki, Feliks Boguski, był zarządcą ziemskim. Jego żona, Maria, pochodziła z Zaruskich, również z niezamożnej szlachty.

Świadectwo szlachectwa Marii Skłodowskiej, bratanicy Marii Skłodowskiej-Curie.


Opracowując genealogię Skłodowskich herbu Dołęga w jej fragmencie związanym z osobą Marii Skłodowskiej-Curie wykorzystano następujące materiały:

  • pamiętnik Władysława Skłodowskiego (ojca Marii) (niepublikowany)
  • pamiętnik Józefa Skłodowskiego (brata Marii) (niepublikowany)
  • opracowanie Zygmunta Lasockiego „Pochodzenie Marii Skłodowskiej-Curie” opublikowane w Miesięczniku Heraldycznym w 1936r.
  • dokumenty rodzinne
  • informacje uzyskane od Heleny Langevin (wnuczki Marii)
  • informacje uzyskane od Elżbiety Staniszkis (wnuczki siostry Marii, Heleny)
  • informacje uzyskane od Benedykta Markowskiego, genealoga i heraldyka z Detroit

All rights reserved ©2014 Biblioteka Główna AGH

[Powrót na górę strony]