baner Maria Skłodowska Curie
w 100-lecie otrzymania Nagrody Nobla

Chemistry – our life, our future

[IYC 2011 logo]

(Chemia – nasze życie, nasza przyszłość) - ta właśnie myśl została wybrana jako hasło sygnujące Międzynarodowy Rok Chemii 2011 (International Year of Chemistry, IYC 2011), którego obchody zbiegły się z setną rocznicą otrzymania drugiej Nagrody Nobla przez Marię Skłodowską-Curie oraz utworzenia Międzynarodowego Zrzeszenia Towarzystw Chemicznych (IACS).

Idea IYC pojawiła się już w 2006 r. na jednym ze spotkań Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC). Projekt przedsięwzięcia ukończony został dwa lata później we współpracy z UNESCO. W jego efekcie 19 grudnia 2008 r. na mocy 63. rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ rok 2011 został proklamowany Międzynarodowym Rokiem Chemii. Ceremonia uroczystego otwarcia IYC odbyła się 27 stycznia 2011 r. w siedzibie UNESCO w Paryżu.

Głównym zadaniem tej inicjatywy jest uświadomienie znaczenia chemii w rozwiązywaniu problemów w wielu dziedzinach życia dla poprawy jego jakości, a także podkreślenie roli kobiet i ich wkładu do nauki. Wśród podstawowych celów IYC 2011 wymienia się ponadto zwiększenie uznania dla chemii wychodzącej naprzeciw światowym potrzebom, ożywienie zainteresowania chemią, zwłaszcza wśród młodzieży, oraz wzbudzenie entuzjazmu względem kreatywnej przyszłości chemii.

Idea celebrowania IYC skierowana została do wszystkich środowisk na całym świecie – zarówno na poziomie państwowym, jak i regionalnym czy też lokalnym. Jego obchodom przez cały rok towarzyszyły liczne konferencje, wystawy, konkursy oraz wiele innych wydarzeń o charakterze naukowym i kulturalnym.

[MSC 2011 logo]

W Polsce inicjatywy związane z celebracją Międzynarodowego Roku Chemii połączono z uczczeniem wybitnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, które zaowocowały przyznaniem dwóch Nagród Nobla – drugiej dokładnie sto lat temu, w 1911 r. 3 grudnia 2010 r. Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. Z tej okazji opracowany został program obchodów IYC 2011 oraz MSC 100, obejmujący m. in. konferencje, wystawy, konkursy, publikacje książkowe, wykłady czy też spektakle teatralne. Uroczystości objęte zostały honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego. Najważniejszymi instytucjami organizującymi i koordynującymi w Polsce wydarzenia związane tematycznie z chemią i dokonaniami wybitnej noblistki są:

  • Polskie Towarzystwo Chemiczne,
  • Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
  • Polska Akademia Nauk.

Inauguracja Roku Marii Skłodowskiej-Curie odbyła się 29 stycznia 2011 r. w Paryżu na Sorbonie, gdzie uczona była pierwszą kobietą-profesorem.

[iyc2011]

All rights reserved ©2014 Biblioteka Główna AGH

[Powrót na górę strony]