O Wystawie

Wystawa „Twórczość Ryszarda Kołdrasa (1955-1996) malarstwo, rzeźba” była prezentowana w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej od 3 do 24 czerwca 2016 roku.

Komisarz: Ewa Szaflarska

Przygotowanie i aranżacja wystawy - Oddział Informacji Naukowej w składzie: Anna Chadaj, Dominika Kozaczek, Hieronim Sieński, Ewa Szaflarska, Mariusz Wijas

Zdjęcia: Jacek Rzepczyński

Strony WWW wykonał Jacek Rzepczyński (Biblioteka Główna AGH)

Nadzór merytoryczny nad zawartością stron WWW – pracownicy Oddziału Informacji Naukowej