O Autorze

Ryszard Kołdras
Górnik, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dyrektor Kopalni Soli Bochnia, malarz, rzeźbiarz, animator kultury.

W jego twórczości plastycznej odnaleźć można inspiracje malarstwem niderlandzkim, ikonografią, na jego warsztat twórczy miał też wpływ symbolizm i surrealizm.
Oprócz malarstwa uprawiał rzeźbę i rysunek. Był utalentowanym karykaturzystą.
Tematami podejmowanymi przez Ryszarda Kołdrasa były sceny symboliczne, malował też pejzaże, martwe natury, sceny związane z przeszłością i legendami kopalni soli, akty, portrety.

Obrazy Ryszarda Kołdrasa zostały wypożyczone od rodziny, przyjaciół i znajomych, których chętnie obdarowywał.

Film o Ryszardzie Kołdrasie