KRAKÓW BYŁ PIERWSZY...
W stulecie odzyskania niepodległości


O wystawie

Wystawa "Kraków był pierwszy... W stulecie odzyskania niepodległości" prezentowana była w Bibliotece Głównej AGH od 28 marca 2018 r.
do 16 lipca 2018 r.

Wystawa powstała we współpracy z Archiwum Narodowym w Krakowie

Prezentowane na wystawie eksponaty pochodziły ze zbiorów prywatnych:

Zygmunta Czarneckiego
Jerzego Dudy
Anny Małeckiej
Jerzego Pałosza
Macieja Rudego
Hieronima Sieńskiego

oraz instytucji:

Archiwum Narodowego w Krakowie
Biblioteki Głównej AGH
Biblioteki Jagiellońskiej UJ
Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Wykorzystano zdjęcia autorstwa: J. Korzeniowskiego, J.T. Nowaka, P. Krawczyka, H. Sieńskiego

Przygotowanie i aranżacja wystawy:
pracownicy Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AGH w składzie: A. Chadaj, P. Iskrzycka-Mysiak, M. Kucharczyk-Kubacka,
L. Łośko, L. Müller, S. Olszyk, D. Ryś, H. Sieński, K. Sikorska-Kościółek, J. Stanek-Kapcia, D. Święch, M. Wadowiec, M. Wijas
oraz Jerzy Pałosz - Wydział Humanistyczny AGH

Zaproszenia, kalendarium, folder i plakat promujący wystawę przygotował Mariusz Wijas.

Zdjęcia z wystawy: Jacek Rzepczyński

Strony WWW wykonał Jacek Rzepczyński (Biblioteka Główna AGH)

Nadzór merytoryczny nad zawartością stron WWW – pracownicy Oddziału Informacji Naukowej


O wystawie pisano:
Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2018 nr 125, s. 41–43
 
Foto: Otwarcie wystawy
Foto: Otwarcie wystawy

 
Foto: Otwarcie wystawy
Foto: Otwarcie wystawy

 
Foto: Otwarcie wystawy
Foto: Otwarcie wystawy