KRAKÓW BYŁ PIERWSZY...
W stulecie odzyskania niepodległości


Kadrówka

Pierwsza Kompania Kadrowa to pierwszy regularny oddział dający początek Legionom Polskim, który wyruszył w drogę ku niepodległości z krakowskich Oleandrów. Tutaj Józef Piłsudski 3 sierpnia 1914 r. powołał do istnienia Pierwszą Kompanię Kadrową, utworzoną z członków Strzelca i Polskich Drużyn Strzeleckich. Na jej dowódcę został wyznaczony Tadeusz Kasprzycki „Zbigniew”. Z tego miejsca o świcie 6 sierpnia 1914 r. „Kadrówka” skierowała się w stronę Miechowa, w Michałowicach obalając rosyjskie słupy graniczne. Po wyzwoleniu Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin dotarli do Kielc. Wydarzenia te przeszły do legendy narodowej i odegrały olbrzymią rolę w świadomości Polaków.

foto: Kwatera Legionów Polskich w Oleandrach przy krakowskich Błoniach

Kwatera Legionów Polskich w Oleandrach przy krakowskich Błoniach, przed wymarszem na ćwiczenia, 1914 r. (Archiwum Narodowe w Krakowie, A-II-1161)

 
foto: Mobilizacja strzelecka. Oleandry w Krakowie, sierpień 1914 r.

Mobilizacja strzelecka. Oleandry w Krakowie, sierpień 1914 r.

 
 Wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej z Oleandrów, obraz Jerzego Kossaka

Wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej z Oleandrów, obraz Jerzego Kossaka

 
Hymn Strzelców
Hymn Strzelców
Pieśń Strzelców
 
Skan: Pocztówka
Skan: Pocztówka
 
Skan: Pocztówka
Skan: Pocztówka
 
Skan okładki: Wiarus
HSkan okładki: Wokół Oleandrów
Skan okładki: Szlak bojowy Legionów Polskich
 
Skan okładki: Oleandry. Kolebka Niepodległości
HSkan okładki: Pierwsza Kompania Kadrowa
Skan okładki: Na szlaku 1 Kompanii Kadrowej Kraków - Kielce
 

Plansza

 
Gablota

 

Literatura:
  1. Kalisz P. A., Oleandry kolebka niepodległości. Kraków, 2015, s. 7, 19, 20, 29, 32, 34, 36.
  2. Majchrowski J. M., Pierwsza Kompania Kadrowa : portret oddziału. Kraków, 2014, s. 11-14.