baner

Krzysztof Oprzędkiewicz


– profesor, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Związany z AGH od 1983 roku, od 1988 roku pracuje na WEAIiIB AGH, w Katedrze Automatyki i Robotyki, aktualnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2012-2016 prodziekan WEAIiIB AGH, aktualnie zastępca Kierownika Katedry Automatyki i Robotyki na WEAIiIB AGH.

Poza pracą naukową i dydaktyczną pasjonuję się fotografią, historią i kolekcjonerstwem pamiątek historycznych oraz strzelectwem sportowym, czasem też wędkuję.

Wszystkie te zainteresowania towarzyszą mi od najwcześniejszego dzieciństwa.

Fotografią „zaraził” mnie mój Tata, który fotografią (obecnie cyfrową) pasjonuje się do dziś (ma 81 lat). W domu zawsze było kilka aparatów fotograficznych i wyposażenie amatorskiej ciemni i z tym wszystkim miałem do czynienia „od zawsze”. Jednak prawdziwy „impuls” do rozwoju hobby dała mi dopiero fotografia cyfrowa, gdzie zdjęcia są widoczne natychmiast po wykonaniu i mogą być dowolnie obrabiane, ulepszane, eksponowane i poddawane recenzjom na forach fotograficznych. Prócz uprawiania typowej fotografii rodzinno-pamiątkowo-podróżniczej fotografuję najczęściej przyrodę, architekturę, krajobrazy i turnieje taneczne mojej córki (klasa C w stylu standard).

foto: fort Douamount

Fort Douamount

foto: Verdun cmentarz

Verdun cmentarz

 

Kolekcjonerstwo pamiątek historycznych wynika wprost z mojego zainteresowania historią, które z kolei zawdzięczam moim Rodzicom, śp. Dziadkom (od strony obojga Rodziców) i śp. Pradziadkom od strony Mamy. Wszyscy Oni pochodzili z terenów dawnej Galicji (przedwojenne województwa: lwowskie i tarnopolskie). Spędzałem z Nimi bardzo wiele czasu i opowieści o czasach od „nieboszczki Austrii”, poprzez okres odzyskania Niepodległości 1918-1921, okres międzywojenny, wojnę i okupację aż do lat 50-tych były codziennością. Z kolei pamiątek z przedwojennych czasów w domu było niezbyt wiele ze względu na realia powojennej „repatriacji”. To mnie „pchnęło” do zbieractwa pamiątek z tych terenów i tamtego okresu. Te artefakty traktuję jako „ilustrację” moich zainteresowań historycznych. Jako ciekawostkę mogę tu też przytoczyć temat mojego wykładu habilitacyjnego na Wydziale EAIiIB AGH wygłoszonego w dniu 22 10 2009 (temat wybrany przez Radę Naukową spośród trzech zaproponowanych): „Twierdza Kraków – pomnik historii, zabytek techniki czy system złożony?”

Podsumowując, osobiście uważam, że przeszłość/historię należy traktować jako „fundament” współczesności i przyszłości. Jako uzasadnienie podam kilka znanych cytatów:
„Szukajcie prawdy jasnego płomienia, szukajcie nowych, nie odkrytych dróg... Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć sami macie doskonalsze wznieść…” (Adam Asnyk)
„Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” ( Józef Piłsudski)
„Narody tracąc pamięć, tracą życie.” (Ferdynand Foch)

Figurka

Figurka przedstawiająca żołnierza oddziału szturmowego armii austro-węgierskiej

 
Kolekcja guzików do mundurów  austro-węgierskich i orzeł na czapkę paradną

Kolekcja guzików do mundurów austro-węgierskich i orzeł na czapkę paradną

 
edal pamiątkowy

Medal pamiątkowy wybity w Wiedniu na pamiątkę szarży ułanów 2. szwadronu II Brygady Legionów Polskich podczas I wojny światowej w dniu 13 czerwca 1915 roku

Klamry do pasów z armii austro-węgierskiej

Klamry do pasów z armii austro-węgierskiej, używane w jednostkach niemieckich (2 wersje), węgierskich (stara i nowa wersja) oraz w żandarmerii jednostek bośniackich

Odznaka identyfikacyjna uprawniająca do przebywania w Twierdzy Kraków

Odznaka identyfikacyjna uprawniająca do przebywania w Twierdzy Kraków podczas walk w czasie I wojny światowej z legitymacją, noszona przez mieszkańców Krakowa

Linijka artyleryjska

Linijka artyleryjska, używana w Twierdzy Przemyśl podczas I wojny światowej

Bagnet austro-węgierski wz. 1888

Bagnet austro-węgierski wz. 1888 do karabinu Mannlicher wz. 1890, wystawiony egzemplarz był używany w 80. pułku piechoty austro-węgierskiej, stacjonującym w Złoczowie koło Lwowa

Bagnet austro-węgierski wz. 95

Bagnet austro-węgierski wz. 95 do karabinu Mannlicher wz. 1895, używany w armii austro-węgierskiej, Legionach Polskich i Wojsku Polskim w okresie międzywojennym

Popiersie Józefa Piłsudskiego

Popiersie Józefa Piłsudskiego, które - według relacji sprzedającego - zostało przestrzelone przez sowieckiego oficera w 1939 roku

 
Hełm austriacki wz. 17

Hełm austriacki wz. 17 wzoru niemieckiego używany podczas I wojny światowej w armii austro-węgierskiej oraz m.in. w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym

Hełm francuski wz. 15

Hełm francuski wz. 15 tzw. "Adrian" używany podczas I wojny światowej w armii francuskiej i wielu innych armiach, w okresie międzywojennym używany również w Wojsku Polskim

Hełm brytyjski Mk 1

Hełm brytyjski Mk 1 używany podczas I wojny światowej w armii brytyjskiej i amerykańskiej

 

Strzelectwo „drzemało” we mnie od zawsze, być może inspirowane opowieściami moich Dziadków i mojej śp. Mamy (wszyscy byli niezłymi strzelcami). „Na serio” zainteresowałem się tą dziedziną od 2004 roku, po zapisaniu się do klubu strzeleckiego i rozpoczęciu regularnych treningów. Od 2008 roku jestem także instruktorem strzelectwa i sportów obronnych. Pierwsze sukcesy na zawodach „dodały mi skrzydeł” i do dziś dnia bardzo chętnie pojawiam się na strzelnicy i biorę udział w zawodach strzeleckich, choć wyniki już „nie takie” jak choćby 10 lat temu (niestety wiek i coraz mniej czasu na treningi robią swoje). Okazuje się zresztą, że strzelanie precyzyjne, które sprawia mi najwięcej satysfakcji, ma bardzo wiele wspólnego z pracą naukową. Dobre wyniki są implikowane przez trening oraz dobrą koncentrację na tym, co się robi w danej chwili, niezależnie od tego, czy chce się oddać ładny strzał, czy napisać dobry artykuł.

foto: zawody

Zawody

 
foto: statuetka
foto: statuetka
 
medale
licencja
 
foto: statuetka
foto: statuetka
 
foto: statuetka
foto: statuetka
 


 
foto: gablota