O wystawie

Fotografie z kolekcji:
Krzysztofa Garduły, Stanisława Kalińskiego, Marka Kiełtyki, Jerzego Pałosza oraz Archiwum Narodowego w Krakowie.

Wykorzystano dwie fotografie z:
S. Andolienko, Preobrażency wo wremia wielikoj i grażdanskoj wojnu, St. Petersburg 2010.

Przekład wykorzystanych tekstów:
Stanisław Baran, Hieronim Dańko, Jerzy Pałosz (z niemieckiego), Linda Bernath (z węgierskiego), Marek Kiełtyka (z rosyjskiego).

Eksponaty z kolekcji:
Marka Kiełtyki, Anny Małeckiej, Piotra Ormana, Jerzego Pałosza, Dominika Synowca

Komisarz: Jerzy Pałosz (AGH)

Współpraca:
pracownicy Oddziału Informacji Naukowej w składzie: A. Chadaj, M. Dudek, P. Iskrzycka-Mysiak, D. Kozaczek, K. Madej, L. Müller, M. Musiał, S. Olszyk, D. Ryś,
H. Sieński, K. Sikorska-Kościółek, J. Stanek, E. Szaflarska

Oprawa graficzna: Kacper Madej (BG AGH)

Zdjęcia: Jacek Rzepczyński (BG AGH)

Strony WWW: Jacek Rzepczyński (BG AGH)

Nadzór merytoryczny nad zawartością stron WWW – pracownicy Oddziału Informacji Naukowej

O wystawie pisano: