fotografie Jacka Rzepczyńskiego

Łopienka

foto: Cerkiew w Łopience
Cerkiew greckokatolicka pw. św. Męczennicy Paraskewii

wzniesiona w 1757(??) roku

zobacz miejsce w OpenStreetMap: 49°15′47″N 22°22′09″E

więcej informacji: Wikipedia

data zrobienia zdjęć: 2008.07.25

foto: Cerkiew w Łopience
foto: Cerkiew w Łopience
foto: Cerkiew w Łopience
foto: Kaplica grobowa w Łopience